W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Nasi specjaliści:

lek. med. Wiesława Śniechowska-Wojtas - INTERNISTA

lek. med. Maria Cieplińska-Hejninger - INTERNISTA, ENDOKRYNOLOG

lek. med. Renata Drabik - INTERNISTA

lek. med. Edyta Siebuła - INTERNISTA

lek. med. Magdalena Klimas - MEDYCYNA RODZINNA

lek. med. Agnieszka Gawłowska - MEDYCYNA RODZINNA

lek. med. Adrianna Kaczmarczyk - INTERNISTA (in spe)